All Posts tagged stent

Koroner Stent

Koroner Stent

Kalp Damar Hastalıkları ve Tedavisi

Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarların (koroner arterler) daralması ya da tıkanması ile kan akımının kısmi veya tamamen kesilmesine bağlı meydana gelen hastalıklara denmektedir. Koroner arter hastalıklarının erken teşhisinin sağlanması ve ardından uygun tedavinin bir an önce başlanması hasta için son derecede önemlidir. Koroner arter hastalığı tanısında elektrokardiyografi, efor testi, kan testleri, ekokardiyografi, MR, bilgisayarlı tomografi (ilaçlı anjiyografi), sintigrafik işlemler kullanılmaktadır. Ancak tanı için kabul edilen en önemli araç koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi sırasında hem darlıklar görülür hem de gerekirse eş zamanlı olarak tedavi uygulanabilir.

Devamı

Karotis Stent

Karotis Stent

Karotis Arter Hastalığı

Kalp damarlarında meydana gelen daralma ve tıkanıklıklar gibi şahdamarı (karotis arter) içerisinde de darlıklar meydana gelebilir ve bu durum beyine kan akışını engelleyebilir. Çoğu zaman, bu daralmış bölgeden kopan pıhtılar beyine giderek kalıcı veya geçici felçlere neden olabilir. Eğer bu daralmalar uygun bir şekilde tedavi edilmez ise zamanla ilerleyerek şahdamarının tamamen tıkanmasına da yol açabilir.

Devamı