All Posts tagged Koroner

Koroner Stent

Koroner Stent

Kalp Damar Hastalıkları ve Tedavisi

Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarların (koroner arterler) daralması ya da tıkanması ile kan akımının kısmi veya tamamen kesilmesine bağlı meydana gelen hastalıklara denmektedir. Koroner arter hastalıklarının erken teşhisinin sağlanması ve ardından uygun tedavinin bir an önce başlanması hasta için son derecede önemlidir. Koroner arter hastalığı tanısında elektrokardiyografi, efor testi, kan testleri, ekokardiyografi, MR, bilgisayarlı tomografi (ilaçlı anjiyografi), sintigrafik işlemler kullanılmaktadır. Ancak tanı için kabul edilen en önemli araç koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi sırasında hem darlıklar görülür hem de gerekirse eş zamanlı olarak tedavi uygulanabilir.

Devamı

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi Nedir, Yan Etkisi Var mıdır, Kimlere Koroner Anjiyografi Yapılır?

Avrupa ve Amerika toplumunda en önemli ölüm sebebi kalp damar hastalıkları olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de kalp damar hastalıkları bu konuda ilk sırayı almaktadır ve her geçen gün buna eklenen hasta sayısı artmaktadır. Kalp damar hastalıkları zamanında teşhis ve tedavi edilmezse damar tıkanıklığına, buna bağlı kalp krizlerine ve ritm bozukluklarına sebep olabilir. Bununla beraber sağlık sektöründe gelişen teknolojilerle kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler izlenmektedir. Kalp damar hastalıklarının tanı yöntemlerinin en önemli basamağını koroner anjiyografi işlemi oluşturmaktadır.

Devamı