Operasyonlar

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi Nedir, Yan Etkisi Var mıdır, Kimlere Koroner Anjiyografi Yapılır?

Avrupa ve Amerika toplumunda en önemli ölüm sebebi kalp damar hastalıkları olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de kalp damar hastalıkları bu konuda ilk sırayı almaktadır ve her geçen gün buna eklenen hasta sayısı artmaktadır. Kalp damar hastalıkları zamanında teşhis ve tedavi edilmezse damar tıkanıklığına, buna bağlı kalp krizlerine ve ritm bozukluklarına sebep olabilir. Bununla beraber sağlık sektöründe gelişen teknolojilerle kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler izlenmektedir. Kalp damar hastalıklarının tanı yöntemlerinin en önemli basamağını koroner anjiyografi işlemi oluşturmaktadır.

Koroner anjiyografi

Koroner anjiyografi bir teşhis yöntemidir. Küçük kanallı, özel delikli cihazlarla (kateter) kalp damarlarının girişine gelinip özel ilaç verilerek röntgen ışınları aracılığıyla görüntü alınması işlemidir. Kalp damarlarının görüntülenmesi işlemi (koroner anjiyografi) diğer bütün tıbbi girişimler gibi bazı riskler taşımaktadır ancak meydana gelecek bu riskler (kalp krizi, beyin felci, damar yırtılması, kanama vs)  günümüz bilgi birikimiyle son derece nadirdir. Burada unutulmaması gereken nokta koroner anjiyografi yapılmayıp kalp damar hastalığı teşhis ve tedavisinin atlanabilmesidir. Bu durum anjiyografi işleminin getireceği riskten kat ve kat daha fazla risk oluşturur.

Koroner anjiyografi işlemi sıklıkla kasık bölgesinde bulunan atardamardan girilerek yapıldığı gibi seçilmiş hastalarda ve hastanın isteğine bağlı olarak bilek damarlarından yapılabilmektedir. Kasık atardamarından yapılan işlem sonrası hastanın 4-6 saat hareketsiz olarak istirahat etmesi gerekmektedir. Kol damarından yapılan anjiyografi sonrası 2-3 saat içinde kişi günlük işlerine başlayabilse de iki giriş yolunun da birbirine olan üstünlükleri bulunmaktadır. Kasık bölgesinden yapılan anjiyografi işleminden 24 saat sonra banyo yapılabilir ve günlük işlere dönülmesinde sakınca yoktur.

Kimlere koroner anjiyografi yapılmalıdır?

– Kalp damar hastalığı şüphesi uyandıran göğüs ağrısı varlığında,

– Kalp krizi geçiren hastalarda,

– Kalp damar hastalığı ile takipli olan hastaların yapılan tetkikleri sonrasında anormal bulgular elde edilmesi durumunda,

– Daha önce stent konulmuş ya da by-pass ameliyatı geçiren hastalarda yeni başlayan göğüs ağrısının olması durumunda,

– Belli bir neden yokken ritim bozuklukları, göğüs ağrıları olması ve kalp yetmezliği gelişmesi durumunda,

– Belirli bir şikayeti olmasa bile yapılan tetkikler sonucunda (efor testi, ekokardiyografi, bilgisayarlı anjiyografi vs.) ciddi kalp damar hastalığı şüphesi olması.