Operasyonlar

Karotis Stent

Karotis Stent

Karotis Arter Hastalığı

Kalp damarlarında meydana gelen daralma ve tıkanıklıklar gibi şahdamarı (karotis arter) içerisinde de darlıklar meydana gelebilir ve bu durum beyine kan akışını engelleyebilir. Çoğu zaman, bu daralmış bölgeden kopan pıhtılar beyine giderek kalıcı veya geçici felçlere neden olabilir. Eğer bu daralmalar uygun bir şekilde tedavi edilmez ise zamanla ilerleyerek şahdamarının tamamen tıkanmasına da yol açabilir.

Karotis arter (Şahdamar) tıkanıklığının belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

Şah damarında oluşan bu daralmalar ani görme kaybı, konuşma bozukluğu, kol ya da bacaklarda hareket kaybına neden olabilir. Daha önce kalp damar tıkanıklığı olduğu bilinen hastalarda görülme sıklığı daha fazladır. Bununla birlikte kolesterol yüksekliği olan, şeker hastası olan ya da böbrek hastalığı olan bireylerde görülme oranları daha da artmaktadır. Şah damarı tıkanıklığından şüphelenilen hastalarda tanı için boyun damar ultrasonu, MR ile yapılan anjiyografi ve bilgisayarlı tomografik anjiyografi yapılabilir. Ancak bu hastalarda kesin ve en doğru sonucu kateterle yapılan anjiyografi işlemi vermektedir.

Karotis arter (Şahdamar) tıkanıklığı tedavisinde ne yapabiliriz?

Şah damarı tıkanıklığı olan hastalarda darlığın durumuna ve hastanın şikayetinin var olup olmamasına bağlı olarak üç farklı tedavi şekli uygulanabilmektedir. Kan sulandırıcı ilaç tedavisi, açık ameliyat veya stent uygulaması günümüzde uygulanan tedavi şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Stent kime, ne zaman gerekli?

Stent, metalden yapılmış kalem yayına benzer bir çeşit boru olup yerleştirildiği damarı açık tutmaya yarar. Şahdamarının stentlenmesi daralmanın etkilerini önemli oranda ortadan kaldırarak, beyine kan akımını normale getirir ve plak olan bölgeden pıhtı atmasını engeller.  Daha çok kasık damarından nadirende kol damarından girilir, damarın içine ilerletilen  stent açılarak  damar tıkanıklığı giderilmiş olur. Zamanla stent damar dokusu tarafından kaplanır, damara benzer bir hal alır.

Şahdamarına stent uygulanan hastalarda bu işleme ait bazı yan etkiler (komplikasyon) gözlenebilir. İşlem sırasında darlık olan damar bölgesinden pıhtı koparak beyine atabilir ve felç meydana gelebilir. Benzer şekilde konulmuş olan stentin tekrar daralması ve aniden tıkanmasına bağlı beyin felci meydana gelebilir. İşlem esnasında ani tansiyon düşmeleri, ani kalp hızı yavaşlamasına bağlı olarak hastanın genel durumunda geçiçi olarak kötüleşme olabilir. Sayılan bu durumlar nadir olarak meydana gelse de işlem yapılacak hasta ve hasta yakınları tarafından bilinmelidir.

Cerrahi olarak damarın açılarak temizlenmesi (endarterektomi) veya stentleme kararı bu konuda deneyimli kardiyolog ve cerrah tarafından birlikte verilmelidir. Karotis arter darlığı (şahdamarı darlığı) olan hastalarda uygulanacak stentleme işlemi son derece önemli ve özellikli bir işlemdir. Karotis (şahdamar) darlıklarında stentleme işlemini Türkiye’de yapan en deneyimli birkaç ekipden birisiyiz ve bu işlem kliniğimizde çok sayıda hastaya başarı ile uygulanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastaların, özelliği olan bazı müdahalelerini bu işlemleri çok sık yapan deneyimli doktorlara yaptırmasında büyük önem vardır. Bu bağlamda özellikle kompleks işlemleri en çok yapan Türkiye’deki ekiplerle temasa geçmelidir. Bizde bu işlemleri oldukça sık uygulayan en deneyimli birkaç ekipten birisiyiz.