Operasyonlar

ASD

ASD

Ameliyatsız Kalp Deliği Kapatılması

İnsan kalbinde bulunan kulakçıkları (sağ atriyum ve sol atriyum) birbirinden ayıran ve iki boşluk haline getiren yapıya atriyal septum denilir. Benzer şekilde karıncıklar (sağ ventrikül ve sol ventrikül) arasında da ventriküler septum vardır. Bu septum bölgelerinde normal şartlar ali bir delik bulunmaz. Çoğu doğuştan olan bu delikler atriyumlar arasında olursa atriyal septal defekt (ASD), ventriküller arasında olursa ventriküler septal defekt (VSD) adını alır. Her iki durumda da temiz ve kirli kanırn karışmasına yol açar.

Kalp deliklerinin büyük bir çoğunluğu çoçukluk döneminde belirti ve bulgu vermektedir. Bu dönemde göze çarpan en önemli bulgu büyüme geriliği ve çabuk yorulmadır. Erken dönemde tanı alan birçok hasta erken çocukluk döneminde tedavi edilmekle birlikte kimi hastada belirtiler yirmili yaşlardan sonra başlar. Bazı hastalar ise başka bir nedenle muayene edildiği sırada kalbinde üfürüm saptanması üzerine tesadüfen tanı almaktadır.  Kalbinde delik olan hastalar genellikle çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendisini göstermektedir.

Yapılan ekokardiyografi (kalp ultrasonu) ile hastalara kolayca tanı konulmakta ve çok kısa bir süre içerisinde tedavisi yapılmaktadır.  Ekokardiyografide en sık karşılaşılan durum her iki atriyum arasında delik olmasıdır (ASD).  Eğer hastalar zamanında tedavi edilmezlerse kalp de ciddi ve geri dönüşümsüz sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu hastalarda daha önceleri bilinen tek tedavi biçimi açık kalp ameliyatıydı. Ancak son yıllarda anjiyografiye benzer bir işlemle kasık damarından girilerek özel cihazlarla kalp de bulunan delikler kapatılabilmektedir. Şemsiyeye benzeyen bu cihazlar her iki tarafta açılarak iki boşluğun birbiriyle olan irtibatı kesilmiş olur. Bu şekilde hastanın göğüs kafesi açılmadan, çok kısa sürede tedavisi yapılabilmekte ve taburcu edilebilmektedir. Hasta işlemden sonra 1-2 gün içerisinde normal hayatına devam edecek hale gelmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastaların, özelliği olan bazı müdahalelerini bu işlemleri çok sık yapan deneyimli doktorlara yaptırmasında büyük önem vardır, hastalar bu konuda araştırıcı olmalıdır. Bu bağlamda özellikle kompleks işlemleri en çok yapan Türkiye’deki ekiplerle temasa geçmelidir. Bizde bu işlemleri oldukça sık uygulayan en deneyimli birkaç ekipten birisiyiz.